Donation – utredning

Donation – utredning

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 maj 2021. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök utredning

Inkluderar läkarsamtal, prover: AMH, spermaprov, standardprover (exklusive infektionsscreening recipient och partner)

4 000 kr

Nybesök konsultation

Inkluderar läkarsamtal utan nya prover (exklusive infektionsscreening recipient och partner)

2 000 kr

Psykosocial bedömning inkl. utlåtande hos Skandinavisk Sjukvårdskompetens (Obs obligatoriskt)

1 900 kr (Skandinavisk Sjukvårdskompetens fakturerar kunden direkt. Vid avbokning mindre än 48 h debiteras halva kostnaden).

 

Samtal med läkare (om behandling ej kan erbjudas), se för övrigt vanlig prislista

2 000 kr