Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Insemination (makeinsemination)

 

10 000 kr

Ultraljud inför insemination

 

1 500 kr

Ovulationsstimulering

 

3 000 kr (1 500 kr/ultraljud)

Spermaprov

 

1 500 kr

 

Telefonsamtal till läkare

500 kr

Samtal läkare på kliniken

1 500 kr

Provtagning hormonprov (utanför IVF)

 (Analyskostnad tillkommer)

300 kr

Tolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

800-3000 kr/tim

Beställning Film/bild embryo

300 kr

 

Beställning journalkopior

300 kr